ACCOUNTANT BIJ-DE-HAND #2

Zorgen voor later.

Het aantal ouderen in Nederland groeit snel. We hebben te maken met een flinke vergrijzing. En we worden steeds ouder. Dat laatste is een gezonde ontwikkeling, maar ouder worden heeft ook gevolgen. Lichamelijke, geestelijke én financiële.

Vergrijzing legt niet alleen een grote, toenemende druk op de verpleeg-huizen, maar ook op ouderen en hun familieleden. De overheid maakt in 2018 behoorlijk wat extra geld vrij voor verpleeghuiszorg. Een nobel streven, maar dat geld is niet genoeg en moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. Ouderen moeten serieus bijdragen zodra ze zorgbehoevend zijn of worden. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van een aantal zaken, waaronder het vermogen. Het minimumbedrag is 160 euro per maand voor ouderen die nog thuis kunnen wonen, tot wel 2.300 euro voor mensen die in een verzorgingshuis wonen en behoorlijk kapitaalkrachtig zijn.

De regelgeving rondom ouderenzorg kunnen wij niet veranderen.
Wat wij wél kunnen doen, is praktisch advies en handige tips geven om uw financiële middelen optimaal te benutten. Die tips zijn vooral bedoeld voor het geval dat de eigen bijdrage wel heel nadelig uitpakt. En voor mensen die daarom de verhuizing naar een zorguitstelling (te) lang uitstellen om financiële redenen.

Er is een aantal mogelijkheden om uw vermogen te ‘verlagen’. Het eerder verstrekken van de vordering die de kinderen op de langstlevende ouder hebben, is er een van. Ook kunt u uw erfenis eerder uitkeren, in de vorm van een schenking. Hierbij gelden gunstige vrijstellingen die benut kunnen worden.

U kunt ook in uw testament opnemen dat, zodra de langstlevende ouder in een verpleegtehuis wordt opgenomen, de kindsdelen worden uitgekeerd. Een andere optie is een schenking op papier, zodat uzelf financieel niet in de problemen komt. Een nalatenschap aan de kleinkinderen is ook een mogelijkheid.

Er zijn nog meer financieel aantrekkelijke scenario’s denkbaar. Als u wilt, willen wij uw situatie graag samen met u onder de loep nemen, zodat u weet wat de mogelijkheden zijn wanneer een verhuizing naar een zorg-instelling in beeld komt. We zullen u dan een duidelijk en op maat gemaakt advies verstrekken. Dan heeft u een hele zorg minder.