Klachtenregeling

Mocht je aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Apert Accountants en Adviseurs dan kun je je wenden tot een van de medewerkers van Apert Accountants en Adviseurs dan wel Jos Boudewijns AA (compliance officer).

Apert Accountants en Adviseurs gaat ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door Apert Accountants en Adviseurs zorgvuldig beoordeeld. Apert Accountants en Adviseurs zal je klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Indienen van klachten:

Wanneer een klacht schriftelijk wordt ingediend dan dient deze ondertekend te zijn en ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • je naam en adresgegevens
  • de dagtekening van de schriftelijke klacht
  • een duidelijke omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Je kunt je schriftelijke klacht richten aan Apert Accountants en Adviseurs
Klachten die mondeling worden ingediend, worden door de medewerker van Apert Accountants en Adviseurs die je te woord staat op jouw verzoek op schrift gesteld en, na jouw ondertekening, doorgeleid naar de directie van Apert Accountants en Adviseurs en de compliance officer.

Anoniem klagen is niet mogelijk.

Contact